Rygg & Nacke Sjukgymnastik i Norrköping, Östergötland – Tel. nr: 011-16 00 01

  • Rygg & Nacke Sjukgymnastik i Norrköping, Östergötland - Entréingång till sjukgymnastkliniken
    Rygg & Nacke Sjukgymnastik i Norrköping, Östergötland - Entréingång till sjukgymnastkliniken

Rygg & Nacke Sjukgymnastik finns i centrala Norrköping och behandlar patienter som har blivit drabbade av sjukdomar och smärtor av olika slag i kroppen. Över 80 procent av alla människor har någon gång under sin livstid drabbats eller kommer att drabbas av sjukdomar eller smärta i rörelseapparaten. Sjukgymnaster i allmänhet har en huvudsaklig uppgift att undersöka vilka strukturer som har drabbats, ställa en funktionsdiagnos, bedöma aktivitets/delaktighetsförmåga hos patienten, samt behandla de smärtande strukturerna.


Prislista

Våra priser på mottagningen är:

undersökning och behandling……………480 kr

enbart akupunkturbehandling……………480 kr


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Rygg & Nacke Sjukgymnastik i Norrköping, Östergötland - Arbetsmiljöarbete

Vad är Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)? Hur identifierar man ohälsoriskerna och vad gör man med resultaten av en utvärdering av arbetsplatsen? Hur ser processen ut från att forma företagets Arbetsmiljöpolicy till kontroll av genomförda åtgärder och ett årsprotokoll i slutet av ett verksamhetsår? Det finns många frågor på vägen till en trygg, trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Vi besvarar alla dessa frågor tillsammans och resultatet kan inte utebli.


Företagshälsa

Rygg & Nacke Sjukgymnastik i Norrköping, Östergötland - Företagshälsa

Arbetet inom företagshälsan innebär att ta bort eller minska fysiska och psykiska hälsorisker i arbetsmiljön. Även visst kliniskt arbete, rehabilitering samt arbetsplatsanpassning ingår i företagshälsovård. Målet är friska individer samt minskade sjukskrivningskostnader för företaget. Vår ambition är att vara ständigt nära den anställde och följa hans/hennes hälsosituation.


Följ oss på Facebook

Ta del av de senaste inläggen på vår Facebook-sida som rör vår verksamhet i sjukgymnastkliniken:

facebook.com/ryggnacke


Samarbete med Anatomic – Fotinläggstillverkare

Rygg & Nacke Sjukgymnastik - Anatomic Jan Ritzer Logotyp

Vi på Rygg & Nacke Sjukgymnastik bedriver kliniken i samma lokal som Anatomic Jan Ritzer AB – en verksamhet som producerar individanpassade och handslipade fotinlägg samt säljer ortopediska skor. Dessa hjälper att förebygga skador och lindra smärtor:

anatomicjanritzer.se


Kontakta oss

Rygg & Nacke Sjukgymnastik

Gymnastikgatan 14

602 39 Norrköping

011-16 00 01

info@ryggnacke.se


Besöksnummer:

002162